SportNews.hr

prava sportska priča

Dinamo dostavio medijima Zapisnik sjednice Nadzornog odbora

Press služba Dinama večeras je dostavila medijima Zapisnik 3. sjednice Nadzornog odbora kluba koja je održana danas. U e-mailu navodi se sljedeće:

Poštovani predstavnici medija,

u prilogu i nastavku Vam dostavljam Zapisnik treće sjednice Nadzornog odbora GNK Dinamo, koja je danas održana, i njegove zaključke koji su:

1. Izvršni odbor je 08.12.2022. raspravljao i izglasao odluku prema kojoj "klupska uprava dobiva zadatak u dogledno vrijeme zaposliti odnosno imenovati sportskog direktora". Navedena odluka je protivna Statutu kluba jer Izvršni odbor kluba prema odredbi članka 36. Statuta nema ovlasti za donošenje takve odiuke, a nije ga ni ovlastila Skupština da donese takvu odluku.

2. Skupština je većinom glasova svojih članova na sjednici održanoj 12. prosinca 2022. donijela odluku o razrješenju člana Uprave GNK Dinamo. Umjesto da provede jasnu i nedvojbenu odluku Skupštine Izvršni odbor je na sjednici održanoj 19.12.2022. pristupio glasovanju i većinom glasova odbio je provesti odluku Skupštine. U članku 49. stavak 1. Statuta navedeno je da su članovi Uprave kluba odgovorni Izvršnom odboru i Skupštini kluba. Skupština kluba je tražila razrješenje člana Uprave i Izvršni odbor je bio dužan izvršiti tu odluku u skladu s odredbom članka 35. točka 1. gdje je kao prva i najvažnija zadaća Izvršnog odbora navedeno da "provodi odluke, zaključke i preporuke Skupštine". Izvršni odbor je ovim postupanjem grubo prekršio odredbe Statuta jer je odbio provesti odluke Skupštine kluba.

3. Izvršni odbor odnosno dio njegovih članova je postupanjem opisanim u točki 1. i 2.
ovog zaključka doveo do stanja da očito djeluje protivno volji najvišeg tijela upravljanja Kluba — Skupštini, da krši prava većine članova Skupštine ne uvažavajući njihov glas te da svojim djelovanjem i javnim istupom dezinformira cjelokupnu javnost.

4. Nadzorni odbor poziva sva tijela upravljanja GNK Dinama i njihove članove, kao i zaposlenike Kluba da se pridržavaju odredbi Statuta Kluba, a svim suradnicima kluba skreće pžnju da je člana Uprave gosp. Krešimira Antolića, najviše tijelo upravljanja Kluba svojom odlukom razriješilo dužnosti.

Lijep pozdrav

GNK Dinamo